0002.jpg
Sloven?inaEnglish (United Kingdom)
Za?etek
PDF Natisni E-pošta
Predavanje IJS - Marco Ariola
Prispeval Boo Bratina   
Petek, 12 Februar 2016 09:34

Spotovani ?lani DAS-a,

vabljeni na predavanje prof. Marca Ariole z naslovom Uvod v magnetno vodenje tokamak plazme, ki bo v petek 26.2. ob 13h v Veliki predavalnici Instituta Joef Stefan. Predavanje bo v anglekem jeziku. Predavanje organiziraSamo Gerki?, Odsek za sisteme in vodenje, Institut Joef Stefan.

Spodaj je povzetek predavanja in biografijo avtorja v angle?ini in sloven?ini.

Lep pozdrav,

Boidar Bratina,
tajnik DAS-a

Title -Magnetic control of a tokamak plasma: an introduction

Abstract -In this lecture, the problems of position, current, and shape control of plasma in tokamak-type (toroidal) devices will be introduced. Modelling issues will be briefly discussed, and then the control problem will be described, beginning with the control of current and position and progressing to the more challenging shape control. The solutions proposed vary from simple PIDs to more sophisticated MIMO controllers. Eventually, the controller implemented at JET, the eXtreme Shape Controller, will be presented, along with a system, called Current Limit Avoidance, which has been implemented to address the problem of current saturations.

Biosketch- Marco Ariola was born in Naples, Italy in 1971. He graduated in Electronic Engineering with honors in 1995 at the University of Naples Federico II. He worked for the Italian Aerospace Research Centre from 1995 to 1996, as a researcher in the group of Flight Mechanics and Control. Then he received a PhD in Electrical Engineering and Computer Science in 2000 from the University of Naples Federico II. In 1997 and 1998 he was a visiting researcher at the Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland, and for several periods between1998 and 2000 Visiting Researcher at the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of New Mexico, USA. He has spent long periods at research laboratories for controlled thermonuclear fusion, and particularly in Japan, Naka at the Japan Atomic Energy Agency, and in England at the JET (Joint European Torus), where he was responsible for several experiments. Presently he is Full Professor of Automatic Control at the University of Naples Parthenope, where he is the Coordinator of the PhD program in "Information Engineering".His research is directed both to methodology issues, such as the study of stability and stabilization of uncertain systems, and to relevant applications, such as control of the plasma in machines for nuclear fusion and planning and tracking of trajectories for UAVs. His research activity is documented by more than 150 international publications, appeared as articles in international journals or conference proceedings. He is co-author of two monographs for Springer-Verlag ("Magnetic Control of Tokamak Plasmas", and "Finite-Time Stability and Control") and of the chapter on "Input-Output Stability" for the "Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering".

Naslov- Magnetno vodenje tokamak plazme: Uvod

Povzetek - V tem predavanju bodo predstavljeni problemi vodenja pozicije, toka in oblike preseka plazme v toroidnih tokamak reaktorjih. Okvirno bo podan pristop modeliranja. Nato bo opisan problem vodenja, za?eni z regulacijo toka in pozicije plazme, do bolj zahtevne regulacije oblike preseka plazme.Predlagane reitve segajo od preprostih PID regulatorjev do bolj zapletenih multivariabilnih regulatorjev. Predstavljen bo regulator, ki je izveden v najve?jem delujo?em tokamaku JET (Joint European Torus, Culham, VB), imenovan "eXtreme Shape Controller", z dodatnim sistemom "Current Limit Avoidance", ki je bil izveden za reevanje problema zasi?enja tokov v magnetnih navitjih.

Biografija- Marco Ariola je bil rojen v Neaplju leta 1971. Leta 1995 je diplomiral iz elektrotehnike na nepaljski univerzi Federico II. Od 1995 do 1996 je bil zaposlen kot raziskovalec italijanskega letalskega raziskovalnega centra.Leta 2000 je prejel doktorat elektrotehnikih in ra?unalnikih znanosti na neapeljski univerzi Federico II. V letih 1997-2000 je bil gostujo?i raziskovalec na vicarski Ecole Polytechnique Federale de Lausanne in ameriki University of New Mexico. Dalja obdobja je sodeloval v raziskovalnih laboratorijih za nadzorovano termonuklearno fuzijo, posebej pri Japonski agenciji za atomsko energijo v Naki in pri JET v Angliji. Trenutno je redni profesor avtomatskega vodenja na neapeljski univerzi Parthenope, kjer je koordinator programa doktorskega tudija informacijskega inenirstva.Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno tako v metodoloke smeri, kot na primer raziskave stabilnosti in stabilizacije negotovih sistemov, kot tudi v povezane aplikacije s podro?ij vodenja plazme v napravah za jedrsko fuzijo ter na?rtovanja in sledenja trajektorij avtonomnih zra?nih plovil. Njegova raziskovalna aktivnost je dokumentirana v ve? kot 150 mednarodnih objavah v obliki ?lankov v mednarodnih znanstvenih revijah in konferen?nih zbornikih. Je soavtor dveh monografij pri zalobi Springer ("Magnetic Control of Tokamak Plasmas" in "Finite-Time Stability and Control") ter poglavja "Input-Output Stability" v "Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering".

Zadnjič posodobljeno ( Petek, 12 Februar 2016 09:46 )
 
PDF Natisni E-pošta
Ekskurzija in ob?ni zbor 2015
Prispeval Boo Bratina   
Četrtek, 26 November 2015 13:56

Strokovna ekskurzija in ob?ni zbor

Drutva avtomatikov Slovenije

Spotovani ?lani DAS-a,

letonja strokovna ekskurzija in ob?ni zbor drutva bosta v torek, 8. 12. 2015. Ogledali si bomo podjetje REVOZ d.d. in Centralno ?istilno napravo v Novem mestu.

Urnik:

7.45 Odhod avtobusa izpred stavbe tehnikih fakultet na Smetanovi ul. 17 v Mariboru.

9.30 Odhod avtobusa z Jamove ceste pri vhodu na parkiri?e Fakultete za Elektrotehniko v Ljubljani.

11.00 Predstavitev podjetja Revoz d.d., Novo mesto.

13.30 Ogled Centralne ?istilne naprave v Novem mestu.

15.00 Ob?ni zbor in kosilo v gosti?u Vila Oto?ec.

17.00 Predvideni odhod avtobusa proti Mariboru in Ljubljani.

Prosim, da se na ekskurzijo in ob?ni zbor prijavite najkasneje do torka, 1. 12. 2015, na e?poto bozidar.bratina@um.si, saj moramo posredovati kon?ni poimenski seznam obiskovalcev v podjetje REVOZ teden dni prej. Zaradi organizacije prevoza vas prosim, da navedete, kje boste vstopili na avtobus (Maribor, Ljubljana), oziroma sporo?ite, ?e prevoza ne potrebujete.

Nenad Mukinja

Predsednik DAS

Zadnjič posodobljeno ( Četrtek, 26 November 2015 14:13 )
 
PDF Natisni E-pošta
Predavanje ANDIVI
Prispeval Boo Bratina   
Torek, 17 November 2015 14:12

Vabilo!

Podjetje Andivi 25. novembra v Tehnolokem parku Ljubljana organizira predavanje z naslovom Napredne tehnologije v komunikaciji, nadzoru in avtomatizaciji zgradb.

Ve? o predavanju tukaj: http://www.andivi.com/sl/predavanje-napredne-tehnologije-v-komunikaciji-nadzoru-in-avtomatizaciji-zgradb/

Zaradi omejenega tevila mest je potrebna predhodna potrditev udelebe do 20.11.2015.

Prijazno vabljeni!

Andivi Predavanje TP nov 2015

Zadnjič posodobljeno ( Torek, 17 November 2015 14:29 )
 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

Stran 8 od 21