0001.jpg
Start
PDF Print E-mail
Revija Avtomatika
Written by Božo Bratina   
Tuesday, 05 November 2019 10:26
There are no translations available.

 RevijaAvtomatika

Vse ?lane DAS obveš?amo, da je revija Avtomatika, ki je tudi uradno glasilo društva, na voljo BREZPLA?NO v kakovostnem pdf formatu na spletni strani http://avtomatika.com meni A+E/ARHIV ...

Za ?lane, ki bi želeli tiskano revijo, smo pripravili ugodno naro?nino, ki pokriva zgolj stroške pošiljanja. Naro?nina na pošiljanje revije je torej 12€ z DDV na leto. Naro?ilo s to?nim naslovom in DDV (za pravne osebe) pošljite na stik@avtomatika.com.

?lane tudi vabimo, da sodelujete pri ustvarjanju revije s svojimi strokovnimi ?lanki. Veseli bomo tudi predlogov glede spletne revije. Informacije na naslov gl. urednika Branka Badrljice - 040 423 303 brankob@avtomatika.com.

 

Last Updated ( Tuesday, 05 November 2019 10:47 )
 
PDF Print E-mail
Ekskurzija in volilni ob?ni zbor DAS
Written by Božo Bratina   
Wednesday, 23 January 2019 10:26
There are no translations available.

Spoštovani ?lani DAS-a,

letošnja strokovna ekskurzija in volilni ob?ni zbor društva DAS bosta v petek, 1. 2. 2019. V okviru ekskurzije si bomo ogledali podjetji UNIOR d.d. in GKN Driveline Slovenija d.o.o v Zre?ah. Sledil bo ob?ni zbor društva v gostiš?u Smogavc v Gorenju nad Zre?ami.

Urnik:

8.00 Odhod prvega avtobusa z Jamove ceste pri vhodu na parkiriš?e Fakultete za Elektrotehniko v Ljubljani.

9.00 Odhod drugega avtobusa iz Smetanove ceste 17 pred Tehniškimi fakultetami v Mariboru.

9.15 Postanek prvega avtobusa v Celju, pri Merkurju na Hudinji.

10.00 Prihod obeh avtobusov na lokacijo podjetja UNIOR Kovaška industrija d.d. , Kovaška cesta 10, 3214 Zre?e, Slovenija.

  • Predstavitev podjetja
  • Ogled kova?nice, obrata Sinter in obdelovalnice ro?nega orodja.
  • Ogled programa Strojegradnja.

12.00 Ogled podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., Rudniška cesta, 3214 Zre?e

14.00 Ob?ni zbor s kosilom v gostiš?u Smogavc, Gorenje pri Zre?ah 27, 3214 Zre?e, Slovenija

17.30 Predvidena odhoda avtobusov.

Prosim, da se na ekskurzijo in/ali ob?ni zbor prijavite najkasneje do ponedeljka, 28. 1. 2019 do 12-te ure na e-pošto milan.rotovnik@um.si.

Zaradi organizacije prevoza vas prosim, da navedete, kje boste vstopili na avtobus (Ljubljana, Celje, Maribor), oziroma sporo?ite, ?e prevoza ne potrebujete. Prav tako sporo?ite izbran menu (I, II ali III), zaradi organizacije kosila v gostiš?u Smogavc.

Predsednik DAS

doc. dr. Nenad Muškinja

MENI I

 

Juha po dogovoru

 

Svinjska pe?enka v lastnem soku

Ocvrt piš?an?ji file po dunajsko

Pražen krompir

Dušen riž

Sveža zelenjava na maslu

 

Sestavljena solata

 

Sladica

 

MENI II

 

Juha po dogovoru

 

Goveja bržola v ?ebulni omaki

Ocvrt piš?an?ji zvitek

Doma? sirov štrukelj

Dušen riž

Zelenjava

 

Sestavljena solata

 

Sladica

 

 

MENI III

 

Juha po dogovoru

 

Svinjski file z gobicami

Piš?an?ji file po pariško

Pražen krompir

Zdrobovi hrustavci

Sveža sezonska zelenjava

 

Sestavljena solata

 

Sladica

 
PDF Print E-mail
Written by Božo Bratina   
Thursday, 21 June 2018 14:09
There are no translations available.

Spoštovani ?lani DAS-a,

obveš?amo vas, da je na spletiš?u Termninologiš?e na voljo 2., dopolnjena in pregledana izdaja Terminološkega slovarja avtomatike. Po slovarju je mogo?e iskati tudi preko portala Fran.

Terminološki slovar avtomatike je bil izdan leta 2014 v tiskani obliki in leta 2015 tudi v elektronski obliki na spletiš?u Terminologiš?e. V za?etku leta 2017 so se avtorji slovarja odlo?ili, da za?nejo s pripravo 2., dopolnjene in pregledane izdaje slovarja. Za prenovo so najbolj zaslužni Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš Kocijan, Tadej Bajd in Mojca Žagar Karer (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša). Po dveh letih intenzivnega dela, ki je potekalo v okviru rednih sej, so pregledali, popravili in dopolnili celoten slovar. Tako kot pri 1. izdaji slovarja, so tudi tokrat zapisnike sej sproti pregledovali in komentirali trije strokovnjaki s Fakultete za elektrotehniko, ra?unalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, in sicer izr. prof. dr. Peter Planinši?, doc. dr. Nenad Muškinja in izr. prof. dr. Rajko Sve?ko.

Zasnova in zgradba slovarja je ostala enaka kot v 1. izdaji. Upoštevani so bili tudi predlogi in pripombe uporabnikov, ki so jih poslali na e-naslov avtomatika@zrc-sazu.si. Popravljenih je 317 izto?nic, pri ?emer je ve?inoma šlo za manjše popravke ali uskladitve z dodanimi izto?nicami. Dodanih je tudi 275 povsem novih izto?nic. 2., dopolnjena in pregledana izdaja slovarja tako vsebuje 2020 izto?nic in 2306 angleških ustreznikov. Knjižna izdaja še vedno ostaja relevantna, 2. izdaja (ki je namenoma le elektronska) pa potrjuje dejstvo, da je terminologija živa stvar, ki se spreminja in razvija.

Novo izdajo Terminološkega slovarja avtomatike najdete na že znani povezavi:

https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/avtomatika#v

Kot doslej bomo hvaležni za pripombe, predloge in popravke, ki jih lahko pošljete na e-naslov

avtomatika@zrc-sazu.si.

Lep pozdrav,

Božo Bratina

Last Updated ( Tuesday, 26 June 2018 09:14 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 21