0002.jpg
Start
PDF Print E-mail
Vabilo na predavanje prof. Sharme
Written by Božo Bratina   
Monday, 28 May 2018 08:48
There are no translations available.

Vabilo na predavanje prof. Sharme!

?lane DAS vljudno vabimo na predavanje prof. Sharme, ki bo v torek, 29.05.2018 ob 12:30 na IJS.
Predavanje v organizaciji kolegov iz IJS bo potekalo na Odseku za sisteme in vodenje, E2.

Ve? o predavanje v spodnjem tekstu.

Lep pozdrav,

Božo Bratina

Title of the talk: On the Sharma-Parthasarathy stocahstic two-body problem

Deterministic two-body problem is a longstanding and widely studied problem in dynamical systems. However, the influence of stochastic disturbances on system trajectory has been largely ignored. The source of disturbances is in a range of astronomical phenomena like interstellar dust particles. The aim of this talk is to revisit the classical two-body problem from the stochastic perspective. In this talk, I will review some appealing concpets starting from the and ending up with the Fokker-Planck equation. The latter is the cornerstone formalism in stochastic system analysis. Importantly, the Fokker-Planck equation implies the Markovity in the state vector and provides link to the filtering problems in control. Though I will discuss a specific case study, I will argue the applicability of the the approach to a wider class of systems arising from practical problems.

A brief resume of S N Sharma

S N Sharma received his Bachelor of Engineering from Government College of Engineering Rewa and Master of Technology degree in Control Systems from Institute of Technology, Banaras Hindu University, India and the PhD degree from University of Delhi, Delhi, India. All qualifications were earned in Electrical Engineering with specializations in Control Systems. Currently, he is working as an Associate Professor in the Electrical Engineering Department of National Institute of Technology, Surat, India.

His notable research visits include TIFR Bangalore Centre, India, Department of Physical and Information Sciences, Osaka University, Japan, Electrical Engineering Department of University of Saskatchewan, Canada. He pursues his research in ‘stochastic control’ with emphasis in stochastic processes, dynamical systems, non-linear filtering as well as their applications to stochastic methods in satellite dynamics, circuits and systems and radio astronomy. His research key words are Fokker-|Planck equations, non-linear filtering, stochatsic control problems, Hamilton-Jacobi-Bellman equations, Riccati equations, Markov processes. Currently, he is working with his PhD students on multivarible processes, relative gain arrays, IMC controller, Carleman linearizations and IMC Volterra controllers.

His results are chiefly published in Automatica, Journal of the Franklin Institute, International Journal of Control, ASME Transactions, Journal of Computational and Non-linear Dynamics, Transactions of Institute of Systems, Control and Information Engineers, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Circuit, Systems and Signal Processing, Non-linear Dynamics, Differential Equations and Dynamical Systems

He is known for The Sharma-Parthasarathy stochastic two-body problem in world scientific community that bears his name. He has finite collaborative research distance with pioneers, i.e. Paul Erdos, Norbert Wiener and M Vidyasagar.

He is actively contributing to refereeing of Journals, including the Royal Society Journals, session chairing of prestigious conferences of United States, Europe and Japan based on the formal invitations from the Editorial boards.

Last Updated ( Monday, 28 May 2018 08:56 )
 
PDF Print E-mail
Politika zasebnosti v DAS po GDPR
Written by Božo Bratina   
Thursday, 24 May 2018 13:20
There are no translations available.

Politika zasebnosti

S 25.5.2018 stopa v veljavo Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo zagotavljala ve?jo varnost osebnih podatkov. Ker zakonodajo jemljemo resno, vas naprošamo, da si vzamete trenutek in preberete pomembne informacije glede zaš?ite osebnih podatkov v okviru Društva avtomatikov Slovenije.

Splošno

Društvo avtomatikov Slovenije (v nadaljevanju DAS) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko društvenih kanalov (?lanstva, udeležb na dogodkih, itd), skrbno varovala z najvišjo stopnjo zasebnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Namen naše politike zasebnosti je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene bomo pridobljene osebne podatke uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas.

DAS se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih mo?eh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani društvam ter jih ne bo posredovala tretjim osebam oziroma jih uporabila v druge namene.

Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Društvo avtomatikov Slovenije,Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana. Ker obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu ne zajema rednega in sistemati?nega obsežnega spremljanja posameznikov in ker upravljavec ne obdeluje posebnih vrst osebnih podatkov in/ali podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški, upravljavec ne potrebuje posebej za to pooblaš?ene osebe za varstvo podatkov zato je ne bo imenoval.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas direktno ali posredno dolo?ajo kot posameznika, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji ali drugimi identifikatorji.

Katere osebne podatke zbiramo?

?e ste obiskovalec spletnih strani društva o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. ?e ste ?lan DAS (oz. ste se prijavili na dogodek, ki ga organiziramo, kot je konferenca, ob?ni zbor, predavanje), o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo dogodka, storitev, itd. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek;
 • poštni naslov
 • kontaktni e-poštni naslov;
 • kontaktni telefon;
 • podatke za izdajo ra?una (ime in priimek udeleženca ter kontakte osebe, naslov in poštna številka ter dav?na številka pravne osebe);
 • podatki o podjetju, ?e ?lan pla?uje ?lanarino preko podjetja.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Osebne podatke za namen obdelave in uporabe zbiramo v primeru, ?e se kot ?lan društva prostovoljno odlo?ite, da nam boste posredovali takšne podatke, ali nam zato dajete soglasje. V takšnih primerih se strinjate s predmetnimi pogoji uporabe. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. ?e bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

DAS bo podatke, ki jih pridobi preko registracije ?lanov, udeležencev konferenc in dogodkov, ob?nega zbora uporabljal izklju?no za naslednje namene:

 • Za pošiljanje e-poštnih sporo?il, kjer bo ?lane obveš?al o aktivnostih društva (Ob?no zbor, ekskurzije, konference, soglasja, volitve, itd)..
 • Za izstavitev ra?unov za ?lanarine, kotizacije, itd.
 • Za pošiljanje navadne pošte v obliki natisnjenega materiala (slovar, revije, itd)
 • Za vse druge namene, za katere se specifi?no strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri ?emer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporo?il kadarkoli prekli?ete.

Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • vodstvu DAS za potrebe obveš?anja ?lanov o aktivnostih društve

DAS se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi. Vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo ali preneslo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen v primerih, ko bo to zahtevala zakonodaja ali pravo Evropske Unije (zahteve sodiš?, organov pregona, ...).

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe podatkov je za ?as delovanja društva oz. do preklica, v kolikor uporabnik to zahteva in se zgoraj omenjeni podatki izbrišejo iz našega sistema. Druga?en rok hrambe velja za dolo?ene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja druga?en zakonski rok shranjevanja (ra?unovodski, dav?ni, ...). Izbris osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate tako, da nam pošljete sporo?ilo na e-pošto: soglasje@društvo-das.si.

Na?in varstva vaših podatkov

DAS se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete, zato bomo storili vse, da osebne podatke zaš?iti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Da bi prepre?ili nepooblaš?en dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natan?nost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehni?ne in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. V primeru zlorabe podatkov, ki niso neposredna krivda DAS ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaš?ito podatkov.

Osebne podatke hranimo v ra?unalniški in tiskani obliki. Naši ra?unalniški sistemi so zaš?iteni s tehni?nimi in organizacijskimi ukrepi, ki prepre?ujejo nenamerno ali nezakonito uni?enje, izgubo, spremembo ter nepooblaš?eno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov. Osebni podatki v tiskani obliki so varovani v omarah do katerih imajo dostop le vodstvo DAS.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov vam DAS preko spletnega portala zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

 • dostopate do svojih osebnih podatkov,
 • posodobite oz. popravite svoje osebne podatke,
 • zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo,
 • zahtevate, da prenehamo uporabljati vaše podatke oz. omejite njihovo obdelavo,
 • zahtevate, da se podatki v strojno beljivi obliki prenesejo k drugemu upravljalcu,
 • ugovarjate obdelavi osebnih podatkov,

?e želite storiti karkoli od zgoraj navedena, nas o tem obvestite preko elektronske pošte soglasje@društvo-das.si. Vašo zahtevo bomo skrbno preu?ili in vam podali odgovor v roku 30 dni od prejete zahteve.

Piškotki

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogo?ajo spletnim stranem prepoznavanje, ?e je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomo?jo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogo?i.

Sprememba politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po lastni presoji in po potrebi kadarkoli sepremenimo in prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s podro?ja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno razli?ico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, na?inu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba v DAS.
Elektronski naslov: soglasje@društvo-das.si.

Maribor, 24.05.2018

Last Updated ( Thursday, 24 May 2018 13:34 )
 
PDF Print E-mail
IFAC bilten Februar 2018
Written by Božo Bratina   
Monday, 19 March 2018 14:32
There are no translations available.

?lane DAS obveš?amo o aktivnostih IFAC združenja!Bilten februar 2018!

Last Updated ( Monday, 19 March 2018 14:40 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 21