0001.jpg
Start Survey
Anketa 2008
There are no translations available.

REZULTATI ANKETE SO NA VOLJO TUKAJ.

Drutvo avtomatikov Slovenije letos ponovno izvaja anketo o stanju avtomatizacije v Sloveniji, ki se sicer redno izvaja na vsakih pet let. Letonja anketa je namenjena podjetjem, ki delujejo na podro?ju avtomatizacije kot ponudniki opreme oz. izvajalci. Dokument z anketo si lahko prenesete iz spletne povezave:

Anketa za ponudnike storitev tehnologije vodenja avtomatika, informatika.

Izpolnjeno anketo prosim vrnite po poti na naslov:

Drutvo avtomatikov Slovenije
Smetanova ulica 17
2000 Maribor

ali po elektronski poti predsedniku DAS:

boris.tovornik@uni-mb.si.

Podatki o akentirancih so anonimni, rezultati ankete pa bodo predstavljeni v ustrezni strokovni literaturi.

Finance poro?ajo o Anketi DAS 2008 (objavljeno 17.11.2008 ).