0002.jpg
SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Začetek
PDF Natisni
DAS na sejmu IFAM 2008

Društvo avtomatikov Slovenije je konec januarja sodelovalo kot razstavljalec na letošnjem mednarodnem strokovnem B2B sejmu s področja avtomatizacije, mehatronike in robotike–IFAM 2008. Tridnevno prireditev v Celju si je po podatkih organizatorjev ogledalo preko 1000 strokovnih obiskovalcev. Na razstavnih površini 3.500 m2 je sodelovalo 56 razstavljavcev ter 73 zastopanih domačih in tujih podjetij, obiskovalci pa so se poleg ogleda razstavnih prostorov podjetij lahko udeležili tudi strokovnih predavanj in delavnic, ki so jih pripravili soorganizatorji in podjetja. Med njimi je svojo okroglo mizo organiziralo tudi Društvo avtomatikov Slovenije z naslovom KAKO POVEZATI ŠTUDENTE Z GOSPODARSTVOM? V okviru sejemske prireditve in promocije društva se je na razstavnem prostoru DAS obiskovalcem predstavilo delovanje društva, namen, aktivnosti, bienalno konferenco AIG, itd. Obiskovalci, ki društva niso poznali so se najbolj zanimali o prednostih članstva v društvu, aktivnostih in delovanju, kontaktnih informacijah na spletu in podobno. Pri tem je bilo navezanih nekaj novih stikov tako iz gospodarstva in industrije kot izobraževalnih ustanov in pridobljeno nekaj novih članov društva. V okviru predstavitve se je podjetja povabilo k sodelovanju v anketi, ki jo vsakih nekaj let izvaja društvo med ponudniki opreme in izvajalci, z namenom posneti in analizirati stanje avtomatizacije v Sloveniji. Dodatno so bile v promocijo vključene tudi članice društva, fakulteta UM FERI, UL FE, ter Institut Jožef Stefan, ki so v obliki promocijskega materiala predstavile svoje izobraževalne programe, kar je še najbolj zanimalo potencialne študente avtomatike, robotike in mehatronike oz. njihove starše. S sodelovanjem na sejmu IFAM in promocijo društva smo lahko zadovoljni saj je bil razstavni prostor DAS med najbolj obiskanimi. Veliko število radovednežev, ki so se pred »štantom« ustavljali bodisi zaradi nepoznavanja društva bodisi zaradi zanimivega demonstracijskega modela regulacije valjčka na letvi, pa so potrditev uspešnega promocijskega dela in aktivnosti, ki jih je potrebno gojiti tudi v prihodnje.

ifam1Okrogla miza KAKO POVEZATI ŠTUDENTE Z GOSPODARSTVOM ?

Okrogla miza je potekala prvi dan sejma v sredo 30.1.2008 s pričetkom ob 11. uri v prostoru.


Delavnica po naslednjem dnevnem redu:

1. Otvoritev okrogle mize
2. Predstavitev ankete DAS
3. Predstavitev študentskih projektov, seminarjev in diplom
4. Vključitev podjetij v Borzo kadrov
5. Diskusija


Okrogle mize se je udeležilo približno 20 strokovnjakov iz področja avtomatizacije, ki so predstavljali podjetja kot so Miel, Lek, Inea, PS Logatec, Simens, Telem, Petrol, Sistemi Ines, Liko Pris idr. , torej tako izvajalci projektov kot uporabniki storitev na področju avtomatizacije. Po kratki otvoritvi je predsednik DAS prof. dr. Boris Tovornik najprej predstavil anketo, ki jo namerava DAS letos izvesti med podjetji ponudniki opreme in storitev s področja tehnologije vodenja, avtomatizacije in informatizacije z namenom ugotovitve aktualnega stanja na tem področju v Sloveniji. Nato je doc. dr. Nenad Muškinja predstavil nov Bolonjski študij elektrotehnike, avtomatike in robotike na UM-FERI. Predstavil je način izvajanja pedagoškega procesa pri študiju avtomatike s posebnim poudarkom na seminarskem delu študentov po projektnem principu z vzgledi z izrazito industrijsko usmerjeno tematiko. Sledila je predstavitev doc. dr. Aleša Haceta, ki je opozoril na nekatere novosti, ki jih prinaša Bolonjski študij, še posebej pa se je osredotočil na vlogo gospodarstva pri sodobnem univerzitetnem izobraževanju in akademskih raziskavah. Izpostavil je, da je za izboljšanje učinkovitosti študija in povečanja zaposljivosti diplomantov po končanem študiju nujno neposredneje vključiti podjetja v pedagoški proces. Zato bi radi povezali študente s podjetji že v fazi študija. Predstavil je možnost, da se podjetja v okviru Borze kadrov aktivno vključijo in prispevajo projekte iz industrijske prakse v izvajanje Seminarja na študijski smeri Avtomatika in robotika. Takšno sodelovanje omogoča spoznavanje študentov in podjetij, njihovih potreb in ponudbe, ki jo kot delodajalci ustvarjajo na trgu človeških virov. Študentom je omogočen neposreden stik s podjetji iz področja avtomatizacije. Podjetjem pa se tako nudi možnost, da v svoje vrste pritegnejo ambiciozne študenti in se okrepijo z mladimi inženirji. Po uvodnih predstavitvah se je razvila zanimiva diskusija na predstavljeno temo. Sogovorniki so pozdravili iniciativo Borze kadrov kot izredno dobrodošlo za prihodnji razvoj sodelovanja med gospodarstvom in univerzo. Podjetja bi si dejansko želela večji vpliv na študijske vsebine in tako sooblikovati lika diplomantov. Podjetja lahko interes za sodelovanje na Borzi kadrov izrazijo po e-pošti na ales.hace@uni-mb.si.

Zaključek okrogle mize ob 12.00 uri.

 

ifam3

Zapisal Aleš Hace, tajnik DAS.

O okrogli mizi je poročal tudi IRT300 v št.12 (1/2008).