Natisni
Prispeval Božo Bratina
ÄŚetrtek, 21 Junij 2018 14:09

Spoštovani ?lani DAS-a,

obveš?amo vas, da je na spletiš?u Termninologiš?e na voljo 2., dopolnjena in pregledana izdaja Terminološkega slovarja avtomatike. Po slovarju je mogo?e iskati tudi preko portala Fran.

Terminološki slovar avtomatike je bil izdan leta 2014 v tiskani obliki in leta 2015 tudi v elektronski obliki na spletiš?u Terminologiš?e. V za?etku leta 2017 so se avtorji slovarja odlo?ili, da za?nejo s pripravo 2., dopolnjene in pregledane izdaje slovarja. Za prenovo so najbolj zaslužni Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš Kocijan, Tadej Bajd in Mojca Žagar Karer (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša). Po dveh letih intenzivnega dela, ki je potekalo v okviru rednih sej, so pregledali, popravili in dopolnili celoten slovar. Tako kot pri 1. izdaji slovarja, so tudi tokrat zapisnike sej sproti pregledovali in komentirali trije strokovnjaki s Fakultete za elektrotehniko, ra?unalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, in sicer izr. prof. dr. Peter Planinši?, doc. dr. Nenad Muškinja in izr. prof. dr. Rajko Sve?ko.

Zasnova in zgradba slovarja je ostala enaka kot v 1. izdaji. Upoštevani so bili tudi predlogi in pripombe uporabnikov, ki so jih poslali na e-naslov avtomatika@zrc-sazu.si. Popravljenih je 317 izto?nic, pri ?emer je ve?inoma šlo za manjše popravke ali uskladitve z dodanimi izto?nicami. Dodanih je tudi 275 povsem novih izto?nic. 2., dopolnjena in pregledana izdaja slovarja tako vsebuje 2020 izto?nic in 2306 angleških ustreznikov. Knjižna izdaja še vedno ostaja relevantna, 2. izdaja (ki je namenoma le elektronska) pa potrjuje dejstvo, da je terminologija živa stvar, ki se spreminja in razvija.

Novo izdajo Terminološkega slovarja avtomatike najdete na že znani povezavi:

https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/avtomatika#v

Kot doslej bomo hvaležni za pripombe, predloge in popravke, ki jih lahko pošljete na e-naslov

avtomatika@zrc-sazu.si.

Lep pozdrav,

Božo Bratina

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Torek, 26 Junij 2018 09:14 )