Natisni
Ob?ni zbor DAS 2021 - ODPOVED
Prispeval Božo Bratina
Sreda, 10 Marec 2021 17:03

Spoštovani ?lani Društva avtomatikov Slovenije,

sporo?am vam, da smo ob?ni zbor DAS, ki je bil sklican za 18.3.2021,
preklicali in termin prestavili na kasnejši ?as, v upanju, da bomo lahko
takrat ob?ni zbor imeli v normalni obliki, ob strokovni ekskurziji.

Ob?ni zbor smo sicer sklicali za 18.3. na osnovi prejete informacije, da
DAS mora poro?ilo o delu oddati na MIZŠ do 31.3.2021. Danes smo prejeli
novo informacijo, po kateri smo naslednje poro?ilo dolžni oddati šele
naslednje leto, do 31.3.2022. Glede na to smo ocenili, da je bolje
po?akati na boljše razmere in planirati ob?ni zbor v normalni obliki.

Opravi?ujem se vam zaradi morebitnih nevše?nosti ob tej spremembi.

Lep pozdrav,

Giovanni Godena

Predsednik DAS

**********************************************************************

Spoštovani ?lani Društva avtomatikov Slovenije,

kot ste verjetno predvidevali, letos žal zaradi epidemije ne bomo imeli tradicionalne strokovne ekskurzije Društva avtomatikov Slovenije. Vabim pa vas na 28. ob?ni zbor DAS, ki bo v ?etrtek, 18.3.2021 ob 14. uri, in sicer v spletni obliki preko platforme MS Teams,

z naslednjim dnevnim redom:

  1. Izvolitev organov ob?nega zbora
  2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 27. ob?nega zbora DAS
  3. Poro?ilo o delu društva v letu 2020
  4. Finan?no poro?ilo za leto 2020
  5. Poro?ilo nadzornega odbora
  6. Plan dela za leti 2021 in 2022
  7. Finan?ni plan za leti 2021 in 2022
  8. Razno

 

Povezavo na spletni dogodek vam bomo poslali v prihodnjih dneh.

Lep pozdrav,

Giovanni Godena

Predsednik DAS

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Petek, 12 Marec 2021 14:29 )