No images
Začetek Statut
PDF
Namen in naloge društva
7. Člen
Društvo ima naslednji namen:
 • prispevati k razvoju in napredku avtomatike kot znanstveno-tehnične discipline,
 • skrbeti za dvig strokovne ravni svojih članov,
 • stimulirati zanimanje javnosti za avtomatiko s pomočjo različnih medijev in sredstev sodobnih komunikacij,
 • vzpodbujati vzgojo kadrov s področja avtomatike in sodelovati pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih programov,
 • vzpodbujati sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz, delovnih organizacij in posameznih strokovnjakov pri strokovnih raziskavah s področja avtomatike,
 • poglabljati sodelovanje med člani društva ter sodelovati z drugimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini,
 • vzpodbujati intenzivnost izumiteljstva, racionalizatorstvo, konstruktorstvo, tehnično ustvarjalnost in raziskovalno dejavnost,
 • podpirati objavljanje strokovnih člankov in izdajanje strokovne in znanstvene literature s področja dejavnosti društva.

Društvo se ne bo vključevalo v politične aktivnosti, oziroma zavzemalo političnih stališč.

Društvo se ne bo ukvarjalo s komercialno, še zlasti ne s profitno dejavnostjo.

8. Člen
Naloge društva se izvajajo

 • z mobilizacijo članov za dosego postavljenih ciljev in s koordinacijo njihovega dela,
 • z organizacijo strokovnih sestavkov, predavanj, konferenc, posvetovanj, razprav, seminarjev, razstav in tečajev,
 • s stalnimi in občasnimi komisijami za proučevanje in reševanje strokovne problematike s področja avtomatike,
 • s sodelovanjem v akcijah, ki jih organizirajo sorodna društva,
 • s sodelovanjem s sponzorji.